1. Avgör kundförhållande 2. Godkänn avtal 3. Registrera Uppgifter 4. Skicka fullmakt 5. Lägg till kontaktperson

 

         

         

 
  Ange person eller organisationsnr.

Tips: Person- eller organisationsnr skall skrivas enligt ååmmddXXXX.  Du tilldelas behörighet till både ditt privatengagemang och dina företag oavsett om du anger personnummer eller organisationsnummer.